طرح مشکلات صنعت غذایی استان با اداره استاندارد
Wednesday, January 1, 2020 by مدیرسایت انجمن

موضوع جلسه: طرح مشکلات صنعت غذایی استان با  اداره استاندارد

تاریخ جلسه: یکشنبه 24 آذرماه 1398

مکان جلسه: سالن کنفرانس اداره استاندارد

 

در این جلسه که جمعی از فعالان عرصه صنعت غذا و هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل محترم اداره استاندارد جناب آقای دکتر فرشی ودکتر کاشانی برگزار گردید.                                                                  

فعالان صنعت غذا به مشکلات این صنعت در خصوص اداره استاندارد اشاره و از آقای دکتر فرشی درخواست همراهی بیشتر در این عرصه که صنعت و اقتصاد دچار مشکلات عدیده ای است نمودند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکترجعفری دبیر محترم انجمن صنایع غذایی استان به اهم مشکلات صنعت در رابطه با اداره استاندارد اشاره و بیان نمودند که اقتصاد صنعت غذای استان در این برهه شدیدا دچار مشکل شده است و همیاری و همراهی ها ادراه جات به خصوص استاندارد باید پیش از پیش باشد تمام حاضرین در این جلسه تک به تک به مشکلات اشاره نمودند مفاد طرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد.

1: درخواست هم خوانی نتایج معاونت غذا ودارو با اداره استاندارد چون معاونت غذا ودارو نتایج اداره استاندارد را قبول می نماید در حالیکه اداره استاندارد در نتایج معاونت چه آزمایشات خود معاونت وچه آزمایشات برون سپاری را تایید نمی نمایند.

در این خصوص آقای دکتر فرشی موافقت نمودند در صورتی که نتایج معاونت غذا بر اساس مفاد بروشور استاندارد و مطابق آن باشد نتایج تا سه ماه مورد قبول استاندارد می باشد.

2: درخصوص بروز رسانی سامانه جامع استاندارد حاضرین جمع از آقای دکتر فرشی درخواست کردند تا تدوین ها و اصلاحیه های جدید سریعتر جهت جلوگیری از عدم انطباق و نمره منفی در سامانه قرار گیرد.

 

3: حاضرین درخواست نمودند در صورتیکه مواد بسته بندی دارای پروانه استاندارد می باشد در زمان نمونه برداری با استناد به پروانه دار بودن مواد بسته بندی ، از مواد بسته بندی نمونه برداری انجام نگیرد.

از اداره محترم درخواست گردید تا جهت کاهش هزینه های آموزش مسئولین فنی ، افزایش اعتبار پروانه های استاندارد، رسیدگی به آموزش کسانی که جهت نمونه برداری به کارخانجات مراجعه می نمایند و ارائه شیوه نامه لازم جهت برخورد صحیح با این عزیزان و دریافت هزینه نمونه برداری حتی زمانیکه نمونه ها توسط خود کارخانجات به آزمایشگاه ها ارسال می شوند،  رسیدگی و بررسی های لازم به عمل آید. در آخر از آقای دکتر فرشی جهت همراهی با صنعت تشکر و قدر دانی به عمل آورد.

انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی