کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 22   |   تاریخ درج: Sunday, April 15, 2018   |   ساعت: 12:38 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیرسایت انجمن

 

صدور اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانهTTAC

صدور اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانهTTAC


اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شد

 
اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شد.
 
با توجه به اجرایی شدن روند صدور کارت فعالیت مسئول فنی، کلیه مسئولین فنی باید نسبت به ثبت نام در سامانه TTAC اقدام وکارت فعالیت مسئول فنی را دریافت نمایند. لازم به ذکر است از تاریخ 97/4/1 کلیه پروانه های مسئول فنی قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سازمان غذا و دارو
Share نسخه مخصوص چاپ