| هیئت مدیـــره

چهارمین مجمع عمومی و  انتخابات هیئت مدیره انجمن تاریخ ۱۴ آذر ماه ۹۸  صورت گرفت  :
انتخابات انجمن صنایع غذایی ، بهداشتی و داروئی استان آذربایجان شرقی در مورخه ۱۴ آذر ماه ۹۸ در هتل پارس سالن ضیافت ، با شرکت اعضا انجمن صنایع غذایی و بهداشتی و داروئی استان آذربایجان شرقی صورت گرفت . جلسه با آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی کشورمان آغاز گردید .
در این همایش فقط اعضا حق شرکت و حق دریافت برگه رای را داشتند . انتخابات با همکاری نمایندگان خانه صنعت و معدن و نمایندگان سازمان صنعت و معدن استان و اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز ، اعلام اعضا هیئت رئیسه و نامزدهای اعلام شده در انتخابات بر اساس حروف الفبا شروع شد . در ابتدا هیئت مدیره قبلی به شرح برنامه های انجام گرفته در دوره قبلی پرداختند .
جناب آقای یونس ژائله رئیس هیئت مدیره قبلی به گزارش عملکرد و اوضاع امروزی صنعت غذا اشاره و در مورد موانع پیشرفت و راهبردهای برون رفت از رکود اقتصادی مواردی را صحبت فرمودند.
جناب آقای رضا جعفری نایب رئیس و دبیر انجمن در دوره قبل به گزارش مفصل و کلی در مورد عملکرد انجمن و عملکرد مالی پرداختند .
جناب آقای غلامرضا غلامی بازرس انجمن در دوره قبلی گزارشی از نظارت خود و رسیدگی به گزارشات مالی و دفتری انجمن را ارائه دادند .
هر یک از نامزدهای جدید نیز در معرفی خود دقایقی چند صحبت نمودند .
انتخابات با ارائه برگه انتخابات که فقط در اختیار اعضا عضو انجمن قرار گرفته ، صورت گرفت و آرا حاوی نامزدهای انجمن در صندوق رای ریخته  و بعد از آن توسط اعضا هیئت رئیسه شمارش گردیدند . بر اساس آرا بدست آمده :

دکتــــر یونس ژائله

مدیریت محترم شرکت شیرین عسل

دکتــــر رضا جــــعفری

مدیریت محترم شرکت پارس آیلین مهر

دکتــــر حیدر توکــلی

مدیریت محترم شرکت آی سودا

دکتــــر خلیل وطن دوست

مدیریت محترم شرکت شیرین وطن

انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی